POWTRAN Technology Co. Ltd.

Powtran Factory е високотехнологична компания с установена практика в разработка, производство, доставка и сервиз на своите продукти в над 100 страни. Интегрирайки най-високите технологии от Европа, Америка, Япония и Тайван и научно-изследователските центрове на Tsinghua University, Dalian Maritime University, с модерна производствена база, POWTRAN предлага автоматизирани продукти и задвижвания : Честотни инвертори, Сервозадвижване и сервомотори, Софт стартери, АС и DC дросели, Филтри, Спирачни модули и Резистори. Продуктите на POWTRAN се продават успешно в: Дания, Германия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Русия, Италия и много други. Фирмата има сертификат по ISO и други, участва многократно в най-престижните международни изложения. Всички изделия доставени от нас имат гаранция от една година. Осигуряваме сервиз, като ремонтите се извършват само с оригинални резервни части от производителя. Оптимално съотношение между цена и качество.

PI 7800

Честотен инвертор с 1 или 3 фазно захранване от 200V до 1140V.
Мощности от 7,5kW до 630kW.

виж повече

PI 9000

Честотен инвертор с 1 или 3 фазно захранване от 220V до 380V с вектор контрол.
Мощности от 0,75kW до 200kW.

виж повече

PI 8100

Честотен инвертор с 1 или 3 фазно захранване от 200V до 380V.
Мощности от 0,4kW до 7,5kW.

виж повече

PI 8600

Честотен инвертор с 1 фазно захранване.
Мощности от 0,75kW до 1,5kW.

виж повече

Софт Страртери

Захранване от 380V до 500V.
Мощности от 5,5kW до 500kW.

виж повече

Сервозадвижване и сервомотори

Високопрецизни и ефективни. Могат да се интегрират в
цифрови металорежещи машини на: FAGOR, SIEMENS, GSK, DALIA и др.

виж повече каталог

Филтри и спирачни модули за различни мощности

виж повече

Контакти

Телефон: 0885 88 26 76 Е-mail: alis@kms-bg.com Адрес: София 1517, жк. Суха река